ფეკალური სკრაპერი PVC კათეტერი

უკეთესი კლიმატი იწვევს ცხოველებს უკეთეს ეფექტურობას.და ჰაერის მიწოდების სათანადო სისტემების გარეშე, საუკეთესო სადგომი, საფრენი ან ბუდე სისტემაც კი ვერ შეასრულებს მოლოდინს.სწორედ ამიტომ, სათანადო ვენტილაციისა და კლიმატის კონტროლის პროდუქტები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ოპერაციის წარმატებისთვის.უმარტივესი სისტემის დიზაინიდან ყველაზე რთულამდე, KEMIWO®გთავაზობთ გამოცდილებას და საიმედო სავენტილაციო პროდუქტებს ნებისმიერი საჭიროების დასაკმაყოფილებლად.არსებობს ოთხი განსხვავებული ტიპის კონტროლის სისტემა: