დეზოდორანტი სველი ფარდა

უკეთესი კლიმატი იწვევს ცხოველებს უკეთეს ეფექტურობას.და ჰაერის მიწოდების სათანადო სისტემების გარეშე, საუკეთესო სადგომი, ვოლიერების ან ბუდეების სისტემაც კი ვერ შეასრულებს მოლოდინს.ამიტომ სათანადო ვენტილაციისა და კლიმატის კონტროლის პროდუქტები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ოპერაციის წარმატებისთვის.უმარტივესი სისტემის დიზაინიდან ყველაზე რთულამდე, KEMIWO®გთავაზობთ გამოცდილებას და საიმედო სავენტილაციო პროდუქტებს ნებისმიერი საჭიროების დასაკმაყოფილებლად.არსებობს ოთხი განსხვავებული ტიპის კონტროლის სისტემა: